World Cinemas

2021 ರ ಏಕೈಕ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘Spider Man’

2021 ರ ಏಕೈಕ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘Spider Man’ “ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್”.. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು...

Read more

Recent Comments

No comments to show.